Nästkommande årsmöte är den 9de april, kallelse kommer längre fram