I våra Extraträning tränar vi ytterligare en gång i veckan för att vi älskar gymnastik! Gruppen är för barn födda 2011 och äldre. I denna grupp tränar vi även trampolin!

Barnen lär känna sin kropp och får bättre koordinationsförmåga.

Om du som förälder vill vara med som ledare får ditt barn automatiskt plats, anmäl dig då här: Bli ledare och ställ ditt barn i kö här med en notering om att du vill vara ledare. Vi vill alltid starta fler grupper och behöver din hjälp som ledare för att kunna göra så.

Varje termin består av 15 träningsveckor á 90 minuter (ingen träning på skollov)

Terminstart: Vecka 3

Terminsavgift: 275kr

Här finner du hur lovdagarna ligger under höstterminen:
Veckoschema – VT 2019