Ordf Ellinor Söderberg

Kassör Malin Andersson
Sekreterare Patrick Ekenman
Ledamot Pia Jonsson

Suppleant
Christina Larsdotter Andersson
Darush Taeby
Cathrin Carrion

Ekonom Linda Lindqvist
Ledarutvecklare Mats Ludvigsson
Kansli Maria Lindberg och Elisabeth Matsch

Revisor Staffan Lindberg

Valberedning Kristin Annerstedt och Linnea Blomström