I våra truppgymnastiktrupper tävlar vi en eller flera gånger per termin och är för barn födda 2014 och äldre.

Vi följer Svenska Gymnastikförbundets utvecklingsmodell:

https://www.gymnastik.se/Omoss/SvenskGymnastikVill/Utvecklingsmodellen/Stadierochnyckelfaktorer/ 

Läs mer om våra tävlingstrupper här.

Om du som förälder vill vara med som ledare får ditt barn förtur, anmäl ditt barn här med en notering om att du vill vara ledare.