Vision
Värmdö Gymnastikakademi vill skapa en mötesplats för gymnastiken där alla känner glädje.

Värdeord
Glädje!
Glädjen till gymnastiken och gemenskap!
Med glädje skapas möjligheter till en trygg gemenskap.

Vår story
Engagemang föder engagemang…
“Vad händer när människor samlas och delar med sig av erfarenheter? När unga, vuxna, barn och engagerade föräldrar samarbetar som en enda stor kraft för att det är deras övertygelse att de tillsammans kan skapa något fantastiskt som kommer berika deras liv för all framtid på så många olika plan… Vad händer när visionen om en gymnastikförening som står för en sund och ansvarsfull verksamhet med högt fokus på välmående gymnaster, ledare och föräldrar blir verklighet? Jo, då grundas Värmdö Gymnastikakademi”