Värmdö kommun har en överenskommelse med barn- och ungdomsidrotten i kommunen. Förhoppningen är att samsynen bidrar till att fler barn stannar inom föreningsidrotten genom att idrottsföreningarna i större utsträckning samverkar i frågorna samsynen behandlar.

Värmdö Gymnastikakademi har självklart skrivit på och är stolta över detta framtidstänk för barn och ungdomar på Värmdö.

Läs gärna med om Samsynen här:
SAMSYN