Vi har många gymnaster som älskar att träna gymnastik utan tävlingsmoment, dessa grupper tränar och utmanar sig själva varje vecka.


Vi har olika gymnastikgrupper att erbjuda utifrån den enskilda utvecklingen. Nivåerna i grupperna är baserade på hur länge barnet har tränat gymnastik och/eller vad barnet har för förkunskaper.

Läs mer om grupperna i rull-listen och gör din bokning där.

Om du som förälder vill vara med som ledare får ditt barn automatiskt plats, anmäl dig då här: Bli ledare och ställ ditt barn i kö här med en notering om att du vill vara ledare. Vi vill alltid starta fler grupper och behöver din hjälp som ledare för att kunna göra så!