Gruppen är för nybörjare till avancerat. På grund av pandemin pausar nu vi vår öppna seniorträning, och kör istället truppgymnastik för våra ledare.