Styrelse

Ordförande
Cathrin Carrion
 
Vice ordförande
Fredrik Amnäs
 
Kassör
Malin Andersson
 
Sekreterare
Ida Sandblom
 
Ledamöter
Jessica Thor
Fred Erlandsson
 
Suppleant 
Sofia Ylipukki
 
Valberedning
Alexandra Widén
 
 
 
 
Om du vill ha tag i någon av våra styrelsemedlemmar är det bara att mejla kansli på info@varmdogymnastikakademi.se så skickas mejlet vidare till berörd person.