Styrelse

Ordförande
Cathrin Carrion
 
Vice ordförande
Fredrik Amnäs
 
Kassör
Malin Andersson
 
Sekreterare
Ida Sandblom
 
Ledamöter
Jessica Thor
Fred Erlandsson
Sofia Ylipukki
 
Suppleant 
Alexandra Widén
Ellinor Söderberg
 
Valberedning
Sara Heldring
 
 
 
 
Om du vill ha tag i någon av våra styrelsemedlemmar är det bara att mejla kansli på info@varmdogymnastikakademi.se så skickas mejlet vidare till berörd person.